FVE – ano nebo ne


Témata: ENERGO

Jaké jsou hlavní výhody instalace fotovoltaických panelů na Vaši střechu? A existují nějaké nevýhody, které je třeba před realizací zvážit?

Hlavní výhody:

Cena  

Začneme dobrou zprávou. Cena solárních panelů je mnohem nižší, než tomu bylo před 10 lety. V posledních letech sice došlo k mírnému navýšení cen, protože stoupla poptávka, ale to nic nemění na tom, že FVE dokáže ušetřit významnou část rozpočtu Vaší domácnosti.

Dotace 

Stát na instalaci FVE poskytuje dotace. Není v tom žádný háček, žádost může podat každý majitel rodinného domu. Oproti minulým letem se podmínky navíc výrazně uvolnily a zjednodušily. 

Ekologie 

Se správně navrhnutým systémem FVE se stanete ve větší či menší míře energeticky soběstační. Elektřina pro vaši spotřebu bude plynout z nevyčerpatelného zdroje energie a podpoříte tím ochranu životního prostředí. 

Recyklace panelů 

Fotovoltaické panely se dají jednoduše recyklovat. Jsou z 90 % složeny ze skla a hliníku. 

Životnost a žádná údržba

Garance pro FVE bývá poskytována na dobu 25 let, ale reálná životnost je delší. Náklady na údržbu jsou kromě pravidelného servisu téměř nulové. FVE je zařízení, které se může činit nízkou poruchovostí, jelikož je celá konstrukce vně i uvnitř domu složena z nepohyblivých částí a komponentů. 

Jaké jsou potenciální nevýhody?

Vysoká cena baterií 

FVE s akumulací do baterií je nákladnější záležitostí, ale náhradou za to je větší výše poskytované dotace. S baterií pro soláry umístěnou například ve sklepě získáte velkou úsporu na energiích, a minimalizujete tak energetické ztráty. Přes počáteční investici se návratnost pohybuje okolo 10 let. 

LOSKY vám poradí tak, že veskrze neexistuje situace, kdy by se FVE nevyplatila, pokud jsou splněny 2 zásadní požadavky:

Stínění a užívání nemovitosti

Na střechy s orientací výhradně na sever, střechy zastíněné vysokými stromy se FVE nevyplatí. Dále stíněním různými prvky na střeše jako jsou komíny či pilíře střechy se může ohrozit účinnost FVE. Získaná energie přijde vniveč i v případě, jestliže daný objekt, na který chcete solární elektrárnu namontovat, navštěvujete jen výjimečně.